در دنیای رو به رشد فناوری و رقابت شدید بازار، توسعه محصولات با کیفیت و جذابیت برای مشتریان امری بحرانی و حیاتی است. شرکت ها و کسب و کارها برای بقا و رشد، نیازمند روش ها و استراتژی هایی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، محصولاتی مؤثر و قابل اعتماد را به بازار عرضه کنند. در این میان، رویکرد MVP به عنوان یک ابزار استراتژیک واکنشی به این ها به ما کمک می کند تا این هدف را بهبود دهیم.
ما نیازمند استفاده از رویکرد MVP هستیم زیرا با استفاده از این رویکرد، قادر خواهیم بود به سرعت و با کارآیی بیشتر، محصولات ابتدایی خود را به بازار عرضه کنیم و از بازخورد مشتریان برای بهبود محصول استفاده کنیم.
MVP ما را در برابر خطرات عدم تطابق با نیازهای مشتریان محافظت می کند و امکان تغییر و تطبیق بازار را فراهم می سازد.