بایگانی برچسب برای: یافتن مقصر مشکلات

من بی لیاقت نیستم !!!

من بی لیاقت نیستم !!! در این مقاله تحلیل متفاوتی از این جمله خواهید خواند!

بارها پیش آمده است که هر یک از ما دچار مشکلاتی شده‌ایم و پس از آن، تجزیه و تحلیل‌ها آغاز شده است.

مقصر این مشکلات کی بود؟ کدام تحلیل جذاب‌تر است؟ کدام تحلیل برای ما مطلوب‌تر است؟ اگر پول، زمان یا اعتباری را از دست دادیم، چه چیزی ما را آرام می‌کند؟

مردم تمایل دارند تحلیل‌هایی را مدنظر قرار دهند که دلیل شکست خود را بی‌لیاقتی آنها نشان ندهد.

هر تحلیلی که ما را مقصر نشان دهد، از نظر ما جذاب نیست. اگر پول من در بورس از بین رفت، دوستم به من بگوید: “تقصیر خودت بود.” از نظر من، تحلیل جذابی نیست.

اما اگر بگوید: “تقصیر دولت بود که این بلاها بر سر خیلی از افراد آمد”، تحلیل جذابی خواهد بود.

در زندگی خانوادگی، اگر از همسرم جدا شده باشم و شخصی بگوید: “تقصیر خودت بود”، مانند این است که کلی ناسزا حواله من کرده، و اگر جوری صحبت شود که مقصر همسرم بوده، آن شخص عزیز و محترم خواهد بود.

تحلیل باید آرامش بخش باشد. مردم باید به ما بگویند: “مقصر این اتفاق تو نبودی. شخص دیگری بود.” مقصر هر چیز و هر کسی است، غیر از من.

این نوع تحلیل‌ها جذاب هستند و در ابتدا آرامش می‌دهند. اما در ادامه چگونه؟ آیا پول، زمان و اعتبار بازخواهد گشت؟ آیا روحیه شما بازخواهد گشت؟

راهکار چیست؟

راهکار این است که حتی اگر مقصر دولت بود، حتی اگر مقصر شریک من بود، حتی اگر مقصر همسر من بود، مقصر واقعی را خودمان بدانیم.

وقتی مقصر را دیگری بدانیم، تلاشی برای اتفاق نیافتادن مجدد آن نمی‌کنیم، چون مقصر ما نبودیم. اما اگر مقصر خودمان باشیم، موضوع را دقیق بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم دیگر این اشتباه را مرتکب نشویم.

در برخی جلساتی که داشتم، حتی این نظر را داشتم که اگر در حال عبور از خیابان بودید و یک شخص بی دلیل به شما سیلی زد، مقصر این اتفاق را خود بدانید، نه آن شخص دیوانه…

علیرضا بهرامی نسب

۲۱ اسفند ۱۴۰۲