بایگانی برچسب برای: کلاهبرداری

کلاهبرداری با ترفند پانزی

کلاهبرداری با ترفند پانزی چیست ؟

اگر دراطراف خود با افرادی مواجه شدید که از مردم پول دریافت و سودهای نامتعارف پرداخت میکنند. احتمالا کلاهبرداری به روش پانزی در حال انجام شدن است.
در روش کلاهبرداری پانزی سودها از محل دریافتی سرمایه گذاران بعدی تامین میشود. یعنی به چه شکل ؟

فرض کنید فردی اعلام میکند بابت هر 10 میلیون هر ماه یک میلیون تومان سود پرداخت میکند. سرمایه گذاری 10 میلیون به آن شخص میدهد. تا ماهیانه یک میلیون تومان دریافت کند.

در ماه اول شخص کلاهبردار یک میلیون تومان از محل 10 میلیون تومان خود شخص سرمایه گذار بابت سود پرداخت میکند.

سرمایه گذار شادمان از اینکه سود خوبی دریافت کرده و خود را فردی باهوش میبیند به چند نفر از نزدیکان خود هم این سرمایه گذاری را پیشنهاد میکند.

به همین شکل 5 نفر هم هرکدام 10 میلیون تومان سرمایه گذاری میکنند. این داستان تا جایی ادامه پیدا میکند و سودها از محل سرمایه گذاری های جدید پرداخت میشود که دیگر سرمایه جدیدی وارد جیب شخص کلاهبردار نشود. این زمان بهترین زمان برای فرار کردن با سرمایه بقیه است.

کلاهبرداری با ترفند پانزی لزوما به این شکل انجام نمی شود.

گلدکوئست و سایر شبکه های هرمی، بازاریابی هرمی مثل بادران و حتی ممکن است شخصی که واقعا فعالیت های اقتصادی زیادی انجام میدهد هم وارد این حوزه شود و کلاهبرداری کند.

نمیتوان گفت شخص مثلا فلان کارخانه را دارد پس محل سودها این کارخانه است.

کلا در زندگی هرچیز غیرعادی و نامتعارف دیدید باید به آن شک کنید. سودهای بیش از حد عرف و قیمت های ارزان نامتعارف بیشترین رواج را در میان کلاهبرداران جهان دارد. با سرمایه زندگی خود بازی نکنید.

علیرضا بهرامی نسب

1400/03/23