بایگانی برچسب برای: نقدینگی

چرا پول ها سمت بورس میرود؟

به نظر شما چرا پول ها سمت بورس میرود؟

این روزها حتما شما هم زیاد درباره بورس میشنوید. اما این سوال مطرح است که چرا این حجم عظیم سرمایه و مردم به سمت این بازار حجوم آورده اند؟

با افزایش قیمت هایی که در دو سال گذشته داشتیم ابتدا سرمایه های زیادی به سمت دلار و طلا رفت. و با کمی تاخیر روند رو به رشد مسکن و خودرو شروع شد و حالا بورس، بورس شده.

ما در ایران بین 400 تا 500 هزار خانواده با ثروت عظیم داریم که دارایی های خود را به هر طرف ببرند میتوانند آن بازار را تحت تاثیر فراوانی قرار دهند.

در ابتدای رشد قیمت ها بخش عظیمی از این سرمایه ها به سمت دلار و طلا رفت و سپس به سمت مسکن و خودرو. ولی این دو بازار برای افزایش درآمد و بیشتر شدن سرمایه ها مقدار خاصی کشش دارد. و بعد از آن نمیتوان روی این بازارها به دید افزایش ثروت نگاه کرد.

توان مردم برای خرید خودرو و مسکن و کالاهای دیگر هم مقدار مشخصی است. و به دید یک بازار بلند مدت برای نوسانگیری نمیتوان روی آن حسابی باز کرد.

غول نقدینگی موجود در ایران که به دلایل مختلف طی سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شده برای حفظ خود مجبور است برای خود راهی پیدا کند.

قطعا شما هم ترس کاهش ارزش پول طی چند وقت اخیر داشتید. و تمایل فراوان برای تبدیل آن نقدینگی به کالا بخشی از این حس حفظ ارزش سرمایه است.

این موضوع را میتوان با یک مثال ساده بیان کرد. یک سد را تصور کنید، آب پشت این سد حکم پول های نقد را دارد و سد عوامل نگهداری و کنترل بازار ( مثل تزریق منابع ) که توسط دولت انجام میشود.

حال فرض کنید سد شکسته شود و این حجم عظیم آب در مسیر خود به هر سمتی میرود و هر چیزی را از میان بردارد. این حجم نقدینگی به سمت هر بازاری برود باعث بالا رفتن قیمت ها در آن بازار میشود.

این افراد اخراجی از بازارهای دیگر که بازار خوبی ندارند سرمایه های خود را به سمت بورس آورده اند. و در این بازار پول خود را با قیمت بالاتر به افراد دیگر میفروشند.

مردم عادی هم با توجه به هر میزان نقدینگی که دارند در این بازار در کنار این افراد باعث رشد عجیب بورس طی ماه های اخیر شده اند. این رشد تا زمان چاپ پول و افزایش نقدینگی کاملا طبیعی است و جای تعجب ندارد.

علیرضا بهرامی نسب

1399/03/22