بایگانی برچسب برای: سکه

پولمان را کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟

تیر ماه سال 1399

◼️ بیشترین بازده را بازار سهام خواهد داشت. (بیش از 40درصد)

◾️ در رتبه بعدی سکه قرار دارد. (بیش از 40درصد)

▪️ در رتبه سومِ بازدهی، طلای آبشده است.(حدود 40درصد)

➖ در رتبه چهارم مسکن قرار دارد. (بین 20 تا 40درصد)

– در رتبه پنجم بازار پول (و اوراق با درآمد ثابت) قرار دارد. (حدود20درصد)

• و در رتبه آخر ، ارز قرار می‌گیرد. (حدود 12 درصد)