بایگانی برچسب برای: ثروتمند

ثروتمند جدید بخش مسکن کیست؟

به نظر شما ثروتمند جدید بخش مسکن کیست؟در گذشته اگر میگفتند فلان شخص ثروتمند است،منظور این بود،دارایی های ملکی زیادی دارد.

اما امروز این موضوع درباره ثروتمندان صادق نیست. با رقابتی شدن بازار و کاهش قدرت خرید و بالا رفتن ریسک ها اتفاقاتی افتاده که عبارت ثروتمند ملکی نیاز به بازتعریف دارد.

امروز اگر شخصی که یک قلم از دارایی های ملکی اش هزار میلیارد است، نیازمند پانصد میلیون تومان پول باشد از چه محلی باید این پول تامین شود ؟

وقتی شخصی قلم کوچک دارایی اش هزار میلیارد ارزش دارد در زندگی شخصی و کاری خود هم حداقل ماهانه چند میلیارد هزینه دارد.

وقتی بخاطر چند صد میلیون یا چند میلیارد مجبور باشد دارایی ۱۰۰۰ میلیاردی خود را بفروشد باید ۵۰٪ زیر قیمت این ملک را قیمت گذاری کند تا شخصی پای میز مذاکره حاضر شود. به همین سادگی ۵۰٪ ثروتش از بین خواهد رفت !

اما ثروتمند واقعی در حال حاضر کیست ؟ کسی که گردش مالی دارد!

اگر شخصی امروزه در بخش مسکن فعالیت هایی انجام می دهد،که گردش مالی در حساب های خود دارد ثروتمند است.

به عنوان مثال شخص میتواند برای این زمین ۱۰۰۰ میلیاردی پروژه ای تعریف کند و بخشی از آن را پیش فروش کند که این امر باعث گردش مالی میشود.

اشخاص بخاطر پیش خریدی که انجام می دهند چک پرداخت خواهند کرد. این چک ها در زمان سررسید تبدیل به پولی میشود که مشکلات پانصد میلیونی و چند میلیاردی شخص را برطرف می کند.

همچنین با توجه به تعریف پروژه و ایجاد ارزش افزوده روی آن زمین ۱۰۰۰ میلیاردی٬ دیگر ارزش آن زمین ۱۰۰۰ میلیارد نیست بلکه ۱۴۰۰ میلیارد است.

ثروتمند امروزه کسی است که از قبل به این موضوع فکر کرده و پیش بینی وضعیت فعلی بازار را کرده باشد. و ثروتمندانی با طرز تفکر قدیمی کسانی هستند که دارایی های خود را رفته رفته از دست خواهند داد …

ثروتمند در حال حاضر کسی است که گردش مالی دارد …