بایگانی برچسب برای: برآورد سود و زیان در ساخت و ساز

محاسبه هزینه و سودآوری در پروژه‌های ساختمانی

در این مقاله راهنمای کامل محاسبه هزینه و سودآوری در پروژه‌های ساختمانی را برای شما توضیح خواهیم داد.

اهمیت محاسبات در پروژه‌های ساختمانی

در دنیای ساخت و ساز، محاسبات دقیق و اصولی بنیادی‌ترین قدم برای تضمین موفقیت یک پروژه ساختمانی هستند. این محاسبات نه تنها به مهندسان و معماران اجازه می‌دهند که طرح‌های خود را با اطمینان بیشتری پیاده‌سازی کنند.

بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد که پروژه‌ها را طبق بودجه و زمان‌بندی معین به پایان برسانند. محاسبات دقیق ساختمانی به ما کمک می‌کنند تا از استفاده بهینه از منابع اطمینان حاصل کنیم. و از هدر رفت مالی و زمانی جلوگیری کنیم. در نتیجه، هر پروژه‌ای باید با مجموعه‌ای از محاسبات دقیق شروع شود.

محاسبه زیربنای کل

اولین قدم در محاسبات ساختمانی، تعیین زیربنای کل است. این محاسبه بر اساس فرمول زیر صورت می‌پذیرد:

زیربنای کل=(متراژ زمین×تعداد کل طبقات×درصد ساخت)+تراس

این فرمول به ما کمک می‌کند تا مساحت کلی را که ساختمان در بر می‌گیرد محاسبه کنیم. شامل تمام طبقات و فضاهای بیرونی مانند تراس.

محاسبه زیربنای مفید

پس از محاسبه زیربنای کل، نوبت به تعیین زیربنای مفید می‌رسد که برای فروش یا استفاده مستقیم در نظر گرفته می‌شود. فرمول زیربنای مفید به صورت زیر است:

زیربنای مفید=(متراژ زمین×درصد ساخت×تعداد طبقات مفید×۸۸ ٪)+(متراژ بالکن)

توضیحات : ما ۱۲٪ مشاعات طبقات را حساب کردیم که از متراژ کلی کم میشود و ۸۸٪ به عنوان مفید باقی میماند

محاسبه هزینه ساخت

برای برآورد هزینه‌های کل ساخت، محاسبه زیر استفاده می‌شود:

هزینه ساخت=زیربنای کل×قیمت روز ساخت

محاسبه قیمت فروش

پس از تعیین هزینه‌های ساخت، قیمت فروش کل بر اساس محاسبه زیربنای مفید و قیمت روز فروش به دست می‌آید:

فروش کل=زیر بنای کل مفید×قیمت روز فروش هر متر واحد

محاسبه کل مبلغ سرمایه‌گذاری

کل مبلغ سرمایه‌گذاری با جمع هزینه زمین و هزینه ساخت محاسبه می‌شود:

کل مبلغ سرمایه‌گذاری=قیمت روز زمین+هزینه روز ساخت

محاسبه سود و زیان

و در نهایت، سود و زیان پروژه از تفاوت بین کل مبلغ سرمایه‌گذاری و فروش کل به دست می‌آید:

سود و زیان=فروش کل−کل مبلغ سرمایه‌گذاری

این محاسبات اولیه به شما کمک می‌کنند تا یک برآورد اولیه از پتانسیل مالی و فنی پروژه خود داشته باشید و در نهایت به یک تصمیم‌گیری آگاهانه منجر شوند.

 

 

نمونه محاسبه پروژه ساختمانی

 

محاسبه زیربنای کل:

زیربنای کل=(150 متر مربع×4 طبقات×0.7)+(5 متر مربع×3 طبقات)

زیربنای کل=(150×4×0.7)+15

زیربنای کل=420+15=435 متر مربع

 

محاسبه زیربنای مفید:

زیربنای مفید کل=((150 متر مربع×0.7×0.88)+5 متر مربع)×3 طبقات

زیربنای مفید کل=((150×0.7×0.88)+5)×3

زیربنای مفید کل=(92.4+5)×3

زیربنای مفید کل=97.4×3=292.2 متر مربع

 

محاسبه هزینه ساخت:

هزینه ساخت=435 متر مربع×12 میلیون تومان

 

محاسبه قیمت فروش:

فروش کل=292.2 متر مربع×55 میلیون تومان

 

محاسبه کل مبلغ سرمایه‌گذاری:

کل مبلغ سرمایه‌گذاری=6000+5220=11220 میلیون تومان

 

محاسبه سود و زیان:

 

این نمونه محاسبه هزینه و سودآوری در پروژه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که پروژه مورد نظر با توجه به فرضیات داده شده می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد. برای تعیین دقیق‌تر پتانسیل پروژه، توصیه می‌شود که مواردی نظیر مخارج جانبی، مالیات‌ها، و سایر هزینه‌های احتمالی نیز در نظر گرفته شوند.