بایگانی برچسب برای: آموزش مشاور املاک

سمینار تحلیل بازار مسکن – پاییز ۱۴۰۲

سمینار تحلیل درصد چک های وصولی و برگشتی از مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بررسی توزیع معاملات واحد های مسکونی یه نسبت متراژ، قیمت هر متر مربع و عمر بنا