این کتاب الکترونیک، به عنوان یک راهنمای عملی برای مدیران پروژه، مهندسان و تمامی افرادی که در صنعت ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند، تدوین شده است. کتاب به بررسی اصول و تکنیک‌های اساسی مدیریت پروژه‌های ساخت‌وساز پرداخته و به مخاطب کمک می‌کند تا با چالش‌های روزمره این حوزه آشنا شده و راهکارهای مؤثری برای مواجهه با آن‌ها بیابد.

فصل اول: برنامه‌ریزی و شروع پروژه این فصل به تعریف اهداف و دامنه پروژه، تدوین برنامه زمانبندی اولیه، تخصیص منابع و بودجه‌بندی، تعیین تیم پروژه و مسئولیت‌ها، و ارزیابی مخاطرات و تدوین استراتژی‌های مواجهه می‌پردازد.

فصل دوم: مدیریت زمان و برنامه‌ریزی در این فصل تکنیک‌های زمانبندی پروژه، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، مدیریت موانع و تأخیرات، اولویت‌بندی وظایف و فعالیت‌ها، و کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه مورد بحث قرار می‌گیرند.

فصل سوم: مدیریت هزینه و بودجه این فصل شامل تخمین هزینه‌ها و بودجه‌بندی دقیق، مدیریت هزینه‌های غیرمترقبه، تکنیک‌های کنترل هزینه، تحلیل و گزارش‌دهی مالی، و بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌ها است.

فصل چهارم: مدیریت منابع انسانی در این فصل به جذب و استخدام نیروی کار ماهر، آموزش و توسعه مهارت‌های تیم، ایجاد انگیزه و نگهداشت کارکنان، حل اختلافات و مدیریت تعارضات، و ارزیابی عملکرد و بازخورددهی پرداخته می‌شود.

فصل پنجم: مدیریت ریسک این فصل به شناسایی و تحلیل ریسک‌ها، تدوین برنامه‌های پاسخ به ریسک، پیاده‌سازی و نظارت بر برنامه‌های ریسک، ارزیابی و بازنگری ریسک‌ها، و تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک می‌پردازد.

فصل ششم: مدیریت کیفیت در این فصل تعیین استانداردهای کیفیت، فرآیندهای کنترل کیفیت، ابزارهای ارزیابی و تست کیفیت، تضمین کیفیت در مراحل مختلف پروژه، و بازخورد و بهبود مستمر کیفیت بررسی می‌شوند.

فصل هفتم: مدیریت ارتباطات این فصل به تدوین برنامه ارتباطات پروژه، تکنیک‌های ارتباط مؤثر با تیم، مدیریت انتظارات ذینفعان، گزارش‌دهی و مستندسازی، و مدیریت جلسات و مذاکرات می‌پردازد.

فصل هشتم: مدیریت قراردادها و خرید این فصل به فرآیندهای تهیه و خرید، انتخاب و ارزیابی پیمانکاران، مدیریت قراردادها و تعهدات، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، و حل و فصل اختلافات قراردادی می‌پردازد.

فصل نهم: مدیریت ایمنی و بهداشت در این فصل، تدوین سیاست‌های ایمنی و بهداشت، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی، آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی، نظارت و بازرسی‌های ایمنی، و مدیریت حوادث و واکنش‌های اضطراری مورد بحث قرار می‌گیرند.

فصل دهم: مدیریت پروژه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین این فصل به استفاده از BIM و تکنولوژی‌های مدلسازی، پیاده‌سازی IoT در ساخت‌وساز، تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های پیشرفته در مدیریت سایت، و پیاده‌سازی روش‌های نوین ساخت‌وساز می‌پردازد.

نتیجه‌گیری: این کتابچه به مدیران پروژه کمک می‌کند تا با اصول و تکنیک‌های مدیریت پروژه‌های ساخت‌وساز آشنا شوند و بتوانند از این دانش برای مدیریت مؤثرتر و کارآمدتر پروژه‌های خود استفاده کنند.

راهنمای مدیریت پروژه

 

دانلود کتاب الکترونیک از اینجا