سمینار تحلیل ساخت و ساز مسکن و تفاوت ساخت در پروژه های کوچک با انبوه سازی، شناخت بازار، اهمیت برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات همچنین ارائه 20 نکته طلایی که لازمه موفقیت در این حوزه میباشند. تحلیل بخش هایی از کتاب چک لیست اثر آتول گوانده و اهمیت استفاده از نیروی متخصص، تقسیم کار و داشتن شخصیت نزدیک کننده برای پیشرفت در این حوزه.