سمینار بازار مسکن – پاییز ۱۴۰۲

صدای خانه
صدای خانه
سمینار بازار مسکن - پاییز ۱۴۰۲
Loading
/

در ابتدای سمینار صحبت هایی بر اساس تجارب شخصی و نکاتی که باید باهم مرور کنیم را یاد میگیریم و سپس درباره بازار مسکن تحلیل ها و بررسی هایی انجام میدهیم.