مراحل اخذ سند ملکی المثنی + چند نکته کلیدی

سند ملکی المثنی یک کپی رسمی از سند اصلی ملکیت است که در مواردی خاص، مانند آتش‌سوزی، سرقت یا از دست رفتن سند اصلی، می‌توان از طریق اداره ثبت درخواست کرد.

مراحل قانونی

  • تقاضای کتبی: اولین قدم، ارسال یک تقاضای کتبی به اداره ثبت است. بر اساس ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون سند، این تقاضا باید شامل جزییات مفصل باشد.
  • استشهادیه: این یک سند رسمی است که به تأیید هویت شما می‌پردازد. حداقل سه نفر باید این سند را امضا کنند و امضاها باید توسط کلانتری یا یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید شوند.
  • تایید اداره ثبت: بعد از تحویل استشهادیه، اداره ثبت اقدام به اعلام فقدان سند به دفاتر اسناد رسمی می‌کند.
  • آگهی در روزنامه: پس از تایید، باید یک آگهی در یک روزنامه با تیراژ بالا منتشر کنید تا عموم مردم از فقدان سند مطلع شوند.

نکات کلیدی در اخذ سند ملکی المثنی

  • فرم‌های معتبر: استفاده از فرم‌های معتبر و چاپی برای استشهادیه بسیار مهم است.
  • هزینه‌ها: هزینه‌هایی برای این فرآیند وجود دارد که باید پرداخت شود.
  • حقوقی و قانونی: چون این یک فرآیند حقوقی است، مشاوره با یک وکیل تخصصی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد.

سند ملکی المثنی